Jonas Bergqvist

VD / Elektriker / Projektering

Telefon: 0793-472476

Utbildad elektriker och automationstekniker med en lång bakgrund inom automation och styrsystem.
Fick upp intresset för solel 2016 och byggde snart en egen anläggning.
Startade PFA solteknik 2019 tillsammans med Emanuel.
Efter det har kunskapen fördjupats med utbildningar och blev i slutet av 2019 "Certifierad Installatör för solel" genom Incert.


Emanuel Åhman

Vice VD / Ekonomi / Snickare / Installatör

Telefon: 0707-522216

Utbildad snickare med över 20 års erfarnhet inom byggsektorn. Arbetat med allt från små villa projekt till större hyres fastigheter och sjukhus. 
Skicklig snickare, projektledare och byggnadsplanerare. Intresse för jakt och skog.


Arvid Borck

Installatör / Utbildad snickare