Solceller & Solel

Varför producera sin egen solenergi?

Det finns många anledningar till varför solenergi är en av de absolut smartaste energislaget idag, särskilt för dig som privatperson och företagare men också i större sammanhang är det oslagbart energislag och väldigt kostnadseffektivt!

 • Privatpersoner kan använda ”Grön-ROT” på 15% för material och arbetskostnad
 • Producera din egna energi, minska användningen av fossilt producerad energi
 • Låga produktpriser och hög kvalitet
 • Påverkas mindre eller inte alls av stigande elpriser
 • Förnybar energi är bra för allas miljö och vårt klimat
 • Passar dom flesta hus och är i stort sett helt underhållsfritt
 • Återbetalningstiden på en anläggning är idag 8-12 år med dagens elpriser
 • Redan från dag 1 har du “låst” ditt elpris mot stora prisförändringar
 • Ökande energiskatt påverkar inte dig som har solel i lika hög grad då du köper mindre el
 • Livslängden på solpaneler med bra kvalitet beräknas till minst 30 år i svenska förhållanden
 • Värdet på din fastighet ökar eftersom energikostnaden minskar
 • Du får även en statlig subvention om 60 öre/kWh för den överskottsel du säljer ut på nätet
 • Solel avlastar elnätet på högkostnadsstid och man får ersättning för nätnyttan.

Välkommen att kontakta oss för mer information om hur det fungerar och vilka förusättningar ni har för en egen anläggning!

Solpaneler

Växelriktare

Montagematerial

Energilager

Solel – hur fungerar det

Kontakta oss för mer information