Solel – hur fungerar det

Solel – Varför?

Varför solenergi och solceller?

Det finns många anledningar till varför solenergi är en av de absolut smartaste energilösningarna idag, särskilt för dig som privatperson och företagare men också i större sammanhang är det oslagbart kostnadseffektivt. Här följer några argument:

 • Du kan själv bidra till hela eller delar av er egen förbrukning, minska eller sluta ert inköp av el från fossil eller kärnkraft och samtidigt bidra till miljön med er egen förnyelsebara el.
 • Att installera solel har aldrig tidigare varit så kostnadseffektivt. Priserna är nu så låga och kvalitén så hög att det helt enkelt inte finns många argument kvar för att låta bli.
 • Elpriserna kommer med allra största sannolikhet att stiga framöver, särskilt när vår inhemska kärnkraft successivt börjar avvecklas. Redan 2019 och 2020 stängs enligt beslut 2 av våra 7 kraftverk, Ringhals 1 & 2.
 • Det är relativt enkelt att installera, passar de flesta hus, i stort sett underhållsfritt, det är över tid oerhört kostnadseffektivt och det går att göra många väldigt smarta lösningar på ett relativt enkelt sätt.
 • Kostnaden för en anläggning är med dagens regler, räntor och elpriser ofta återbetald efter 10-15 år men i en del fall redan innan 10 år har gått. Om elpriserna stiger kommer det sannolikt att gå ännu snabbare.
 • Redan dag 1 har du “låst” ditt elpris mot stora höjningar och du kommer att ha mycket bättre koll på vad kostnaden blir framöver.
 • Ökande energiskatt påverkar inte dig som har solel i lika hög grad då du köper mindre el. Från den 1 Januari 2020 höjs energiskatten med ytterligare 0,6 öre till 35,3 öre/kWh ex. moms.
 • Livslängden på dagens solpaneler beräknas till minst 30 år. Med allra största sannolikhet kommer de att fortsätta att producera massor av energi även efter 50 år eller mer, vilket är långt efter att all Svensk kärnkraft är avvecklad och all den energin är gratis.
 • Värdet på ditt boende ökar eftersom energikostnaden minskar. Dessutom är din egen el helt ren.
 • Statligt solcellsbidrag kan sökas hos Länsstyrelsen med upp till 20% av hela investeringskostnaden. Ansökan måste vara inne före årsskiftet 2020-2021. Bidragen gäller så länge den årliga potten inte är slut. Först till kvarn gäller alltså. Mer info kan du hitta hos http://www.lansstyrelsen.se
 • Du får även en statlig subvention om 60 öre/kWh för den överskottsel du säljer ut på nätet plus att du kan få extra betalt för din överskottsel av din elhandlare. Olika avtal gäller för olika elhandlare.
 • För lantbruk kan upp till 40% av totalkostnaden fås tillbaka som bidrag mot ansökan hos Jordbruksverket. Se http://www.jordbruksverket.se
 • ROT för arbetskostnaden kan användas istället för bidrag om man vill.

Solel – Ekonomi och information

Här följer en sammanställning över vilka bidrag, regler och förutsättningar som finns som kan underlätta för att få ekonomin att gå ihop när du funderar på solenergi som komplement till din vanliga energiförsörjning. Du hittar även länkar till myndigheterna och till några oberoende sidor med mycket matnyttig information för dig som vill gräva lite djupare och lära dig mer.

 • Du har rätt att ansöka om statligt investeringsstöd för solceller med 20% av hela totalkostnaden som ett engångsbelopp. Stödet gäller för alla system som är nätanslutna och innefattar även hybridsystem (solel/solvärme). Kravet är att din anläggning är slutmonterad och driftsatt före 31 december 2020. Tänk på att investeringsstödet är rambegränsat, vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker. Turordning gäller alltså, dvs. först till kvarn har störst chans att få bidrag. Läs mera om förutsättningarna hos Energimyndigheten.
 • För lantbruk kan upp till 40% av totalkostnaden fås tillbaka som bidrag mot ansökan hos Jordbruksverket. Se http://www.jordbruksverket.se
 • Du har rätt att istället för solcellsbidrag utnyttja ROT för arbetskostnaden. Du kan inte få både bidrag och ROT.
 • Du får 60 öre inklusive moms per kWh du matar ut på allmänna elnätet av staten i subvention. Subventionen regleras en gång per år i din deklaration.
 • Elcertifikat och ursprungsgarantier kan du få om du producerar förnybar el. Det ansöker du om hos Energimyndigheten där du också skaffar dig ett certifikatskonto i Cesar. Priset på elcertifikat och ursprungsgarantier varierar beroende på vem du har som motpart. Handeln är fri men sker ofta med den du handlar din el av. En del elhandelsbolag handlar inte med vare sig elcertifikat eller ursprungsgarantier. Priset på elcertifikat och ursprungsgarantier varierar kraftigt mellan olika elhandelsbolag och för rätt pris just nu bör du därför kolla med den du handlar med. Du får ett certifikat per producerad MWh, dvs. per 1000kWh. OBS! En separat elmätare inkopplad mellan din solelanläggning och din elcentral behövs för att kunna mäta din produktion. Denna mätare rapporterar din totala produktion till Cesar som sedan håller reda på hur många certifikat du är berättigad till. Du kan själv välja om och när du vill sälja dina certifikat. Spara certifikat till senare försäljning funkar alltså också. Priserna kan ju bli högre efter hand med lite tur. Alternativt hanterar i bästa fall ditt elhandelsbolag detta åt dig.
 • Nätnytta kan du också få betalt för. Oftast gäller det bara om du befinner dig i samma nätområde som du handlar din el. En vanlig siffra är 5 öre per kWh levererad el. Nätnyttan är en ersättning för minskningen av energiförlusterna i lågspänningsnätet som inmatningen du står för medför.
 • Du kan få bidrag av staten med upp till 60% av hela investeringskostnaden eller max 50000:- om du väljer att investera i ett batterilager. Bidraget gäller från 1 januari 2016 till 31 december 2020 och kan sökas retroaktivt. Detta bidrag kan inte kombineras med ROT eller annat stöd. Du kan hämta ansökningsblanketten hät: https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/energilagring/ansokningsblankett-om-statligt-stod-till-lagring-av-egenproducerad_webben.pdf

Om du vill veta mera om vad som händer inom solenergi kan du kika in på branschföreningen Svensk Solenergis hemsida. Där finns massor av bra information. Du kan även hitta info på

 • Bygglov för solceller och solfångare slopas i hela landet från den 1 Augusti 2018. Kravet för detta är att de följer takets lutning. Undantag finns dock, bygglov krävs fortfarande för platta tak. Andra undantag kan finnas för byggnader eller byggnader i områden som anses ha ett högt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde. Vet du med dig att du finns i ett sådant område, kontakta för säkerhets skull din kommuns bygglovsavdelning för att kontrollera hur det ligger till. Du kan läsa mer om detta här.

Så fungerar det.

Nedan hittar du länkar till några filmer på Youtube som KTH gjort i samarbete med Energimyndigheten. Du hittar mer info om projektet här: greenleap.kth.se De förklarar på ett enkelt och pedagogiskt sätt varför solceller är smart, men de belyser också de vanligaste frågeställningarna och problemen och ger exempel på hur dessa kan lösas.

Solceller – Varför inte? Det blir för dyrt…

Solceller – Varför inte? För krångligt…

Solceller – Varför inte? Inge bra tak…

Solceller – Varför inte? Ingen sol på vintern

Kontakta oss för mer information