Energilager / Stödtjänster

Energilager

Lagra ditt överskott på solenergi under dagen och använd på natten! Eller öka din egenanvändning och påverkas mindre av marknadens upp och nedgångar. Överskottet av solel kan också lagras i form av varmvatten om man har stort varmvattenbehov under sommaren.

Vi är certifierade installatörer av energilager från LG Chem och BYD.

Fronius Ohm pilot är en aktiv styrenhet som arbetar tillsammans med solanläggningen och värmer vatten med en elpatron.

Datablad Battery Box HV

Datablad Fronius Ohm Pilot

Checkwatt / Stödtjänster

För att elöverföringssystemet ska fungera måste frekvensen hela tiden hållas inom snäva gränser. Det nordiska kraftsystemet balanseras mot en frekvens på 50 Hz. Frekvensstabilitet handlar om kraftsystemets förmåga att upprätthålla en stabil frekvens efter en störning i balansen mellan produktion och förbrukning. Störningar uppkommer på grund av fel och bortkopplingar av produktion eller förbrukning.

Stabiliserande resurser är de automatiska funktioner och stödsystem som ändrar produktion och förbrukning utifrån förändringar i frekvensen. Dessa resurser mäter frekvensen antingen lokalt eller får en extern signal och agerar direkt på avvikelser från det normala, 50 Hz. Det finns idag fem stabiliserande resurser:

  • Frekvenshållningsreserv för normaldrift (FCR-N)

  • Frekvenshållningsreserv för störning (FCR-D)

  • Snabb frekvensreserv (FFR)

  • Nödeffekt från likströmsförbindelser (EPC)

  • Automatisk förbrukningsfrånkoppling (AFK)

ohm-pilot

Kontakta oss för mer information